Wanneer je door de straten in Nederland loopt zie je regelmatig een rommeltje of stuk plastic liggen. De straten van Nederland zijn relatief schoon door het schoonmaak beleid van de overheden. Dit betekent echter niet dat over de loop van tijd er nog steeds in natuurgebieden afval ophoopt.

Een typisch voorbeeld in Nijmegen is de Ooij polder grenzend aan de Waal. Dit is een plek waar typisch in de zomer veel jongeren komen en veel rotzooi achterlaten. In het algemeen zien mensen niet altijd het belang van schoonhouden van de natuur. Helemaal als het niet duidelijk is waar je je afval kwijt kan, is de neiging nog steeds groot om achteloos met afval om te gaan.

Het doel van mijn project is om mensen, voornamelijk jongeren/jong volwassenen, bewust te laten worden dat elke bijdrage aan het schoonhouden van de natuur waardevol is (hoe klein dan ook) en dat het ook leuk kan zijn om dit te doen.

Hoewel niet binnen de realistische mogelijkheden van dit project is het ultieme doel een mentaliteitsverandering en wel op zulk een manier dat we elkaar gaan bekrachtigen en blij worden van het schoonhouden van de natuur. Ik heb persoonlijk gemerkt dat hoe meer ik hiermee ook bezig ben, door bijvoorbeeld een zakje op te ruimen wat ik op straat zie liggen, het ook steeds leuker wordt om iets heel kleins bij te dragen om de natuur is zijn onbevlekte pracht te kunnen laten stralen.

Werkwijze

Het project Trash aware wordt gerealiseerd aan de hand van het creëren van een App en een promotiecampagne.

De insteek van beide is dat ik de focus wil leggen op dat omgevingen mooier, verfrissender, leuker, gezonder, etc zijn zonder het afval dan met en dat wanneer je hier aan meewerkt dit ook leuk is, belonend, van levensgenot voorziet, etc. Door dit op deze manier aan te vliegen wordt het een educatie activiteit voor het schoonhouden van onze leefomgeving.

Om dit te kunnen realiseren moet een draagvlak gecreëerd worden voor het opmerken en weggooien van afval. De volgende stappen heb ik op het oog: 

  1. Initieel gebeurd promotie voornamelijk door een aantal (social) media kanalen te bedienen. Dagelijkse berichten met foto’s over kleine opruimwerkzaamheden zoals een flesje of een stuk plastic wat ik (en anderen die ik aanhaak) onderweg tegenkom inclusief grappige, interessante, uitdagende uitingen en wist-je-dat’tjes. Hier haak ik zoveel mogelijk mensen bij aan die ik kan vinden. Deze berichten zal ik zowel organisch als betaald de wereld in helpen om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, initieel voornamelijk gericht op de specifieke Arnhem/Nijmegen regio en op jong volwassenen tussen 18 en 35 jaar. 
    Ook probeer ik zoveel mogelijk natuurorganisaties, gemeenten en scholen aan te haken hier iets mee te doen. Een initiële app lanceer ik al in een vroeg stadium. Het is de bedoeling dat in dit initiële stadium van de app iedereen via de app kan aangeven dat ergens een afvalbak staat. De app wordt ook gaandeweg in de promotiecampagne betrokken. 
  2. Nu er via stap 1 enigszins draagkracht is gecreëerd voor de boodschap en de initiële App, wil ik deze uitbreiden met een crowdfunding via bijvoorbeeldhttps://crowdaboutnow.nl/ of eventueel een voordeliger crowdfunding platform. Deze crowdfunding campagne is een integraal onderdeel van het project om bewustzijn (awareness) en betrokkenheid (involvement) te bewerkstelligen. In deze crowdfunding promoot ik dat het momenteel moeilijk is te achterhalen waar afvalbakken staan. Iedereen kan middels de app de plaats van afvalbakken toewijzen. Iedereen kan in deze app middels de bekende gamification technieken (zie https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gamification), zoals punten/awards behalen, uitdagingen aandragen (Bijv: ik daag iedereen uit de geselecteerde locatie schoon te maken en zodoende anderen uitdagen), leader boards, etc.
    Er zijn nog veel meer uitbreidingen denkbaar. De crowdfunding donateurs kunnen ideeën inbrengen en meebeslissen hoe de app nog meer vorm krijgt zodat ook daardoor betrokkenheid ontstaat bij de ontwikkeling van de app. Eventuele uitbreidingen kunnen zijn: Gebied aanwijzen waar troep ligt -> je krijgt bonuspunten. Signaleren welke afvalbakken vol zitten, zodat er geen zwerfafval ontstaat door overvolle afvalbakken. 
  3. Bij het aflopen van de crowdfunding campagne uit stap 2, wordt de app verder ontwikkeld en in meerdere fases gepubliceerd op de bekende platformen (Android en iOS, mogelijk al tegelijk met de crowdfunding campagne). Inmiddels is er een community ontstaan van mensen die ervan af weten en zoveel mogelijk afvalbakken invoeren (en punten verdienen), maar ook al doende kunnen ze afvalbakken vinden via de app. In een eerder stadium heb ik ook de organisaties benaderd die afval ophalen in de Arnhem/Nijmegen regio. Het kan versnellend werken hier scholen/hogescholen/universiteiten hierbij aan te haken door er een extra spelelement aan te koppelen met een speurtocht, quiz, beloning, etc. De community in samenhang met de App die zodoende ontstaat zorgt dat mensen aandacht besteden aan een schone omgeving en dat het zelfs heel belonend is om hier dagelijks wat aandacht aan te besteden. 


Tijdens dit hele proces zal er promotie gedaan moeten worden op een breed vlak, waarbij eerst gefocust wordt op de jong volwassenen (18 jaar tot 40 jaar) in de regio Arnhem / Nijmegen. Mochten we merken dat er genoeg draagkracht voor de community is ontstaan in deze regio kunnen we dit uitbreiden naar andere regio’s (Ik zeg we, omdat het de verwachting is dat we dan met meer betrokkenen hieraan werken).

Doelen

Het zwerfafval probleem (met bijv. de plastic soep in de oceaan) is naast de globale opwarming een van die problematieken die al meer dan 25 jaar een feit zijn (ik ben inmiddels 37 en ik heb deze problematieken al onder oren en ogen gekregen toen ik 12 was en op de basisschool zat). Opvallend is dat er voornamelijk naar overheden wordt gekeken voor oplossingen omtrent deze problematieken. Maatregelen voor deze problemen staan in de kinderschoenen, maar zodra er iets tegenover staat krabbelen we met zijn allen terug vanwege redenen die voornamelijk uit eigenbelang voortkomen. Maatregelen kunnen daarom niet effectief worden ingezet gezien korte termijn eigenbelangen de mogelijkheden saboteren.

Op de lange termijn is het juist in ons eigen belang dat deze problematieken aangepakt worden. Het lange termijn denken zit niet in de mentaliteit van het gros van de mensen.

Voor de lange termijn zullen we daarom niet alleen moeten kijken naar overheden, maar ook naar een mentaliteitsverandering. Zodra het duidelijker wordt / mensen voelen dat het eigenbelang is de problematiek aan te pakken, kunnen we met zijn allen effectiever naar een evenwichtige situatie manoeuvreren.

Dit project gaat in op micro bijdragen die op een langer termijn een grote impact kunnen krijgen. Door dit inzichtelijk te maken en te laten doordringen bij de mensen die betrokken worden, wordt op een leuke, speelse en aantrekkelijke manier beetje bij beetje de mentaliteit verschoven. Zodoende gaan we dan met zijn allen het probleem aanpakken vanwege dat het voor mensen duidelijk wordt dat het ook eigenbelang is op de lange termijn. 

Het doel heeft daarom dan ook structureel karakter. 

Doelgroep 

De doelgroep is voornamelijk voor jong volwassenen van 18 t/m 35 jaar. Deze groep is veel met feesten, festivals en uitgaan bezig en zodoende zorgt ook voor veel zwerfafval. Bovendien is deze groep ook nog zeer vatbaar voor mentaliteit vorming. 

Deze doelgroep is opgegroeid in een omgeving waar computers, internet en smartphones een belangrijke onderdeel van het leven is gaan uitmaken. Sociale media is dan ook waar de doelgroep actief mee bezig is.


Betrokkenen

Ik ben sinds 20 mei 2019 begonnen met het uitwerken van mijn idee in mijn vrije tijd.

Ik ben zelf app ontwikkelaar van beroep en heb hier ook een eigen bedrijfje in deze discipline. Ik wil dit echter niet onder de naam van mijn bedrijf ontwikkelen aangezien dat afleidt van het goede doel. De enige winst die mijns inziens hieruit zou moeten vloeien is het het te behalen doel. De Trash Aware app zal dan ook zonder advertenties compleet gratis aangeboden worden. Het is dan ook geen commercieel project en niet gericht op winst behalen. 

De initiële app begint al vorm te krijgen en de focus ligt momenteel vooral op het vormgeven en uitvoeren van de promotiecampagne.

De betaalde promotie en de kosten van de infrastructuur voor de app (& webapp / site) zijn moeilijk voor mij om alleen als persoon te dragen. Ook de financiering van de ontwikkeling van de app is moeilijk te dragen als persoon.

Momenteel hebben de gemeente Arnhem, Den Bosch, Lingewaard, Renkum, Eindhoven, Groningen, Beuningen en Aalten hun medewerking toegezegd voor de locaties van afvalbakken.

Bijdragen

Het is een non-profit project. Momenteel kost het voornamelijk tijd.
Alle bijdragen die je kunt leveren zijn welkom.

Doneren kan via patreon (zie www.patreon.com/markstoetzer) of paypal (zie https://paypal.me/markstoetzer)

Heb je zelf nog ideeën of wil je op een andere manier bijdragen, dan neem contact op met markstoetzer@markstoetzer.com

Ik zie de volgende mogelijkheden om bij te dragen: